eSight

eSight is wereldwijd de meest gebruikte software voor energiemonitoring. SunSolutions heeft het exclusieve distributeurschap voor de Benelux van deze Engelse software. Wij zetten eSight met name in voor het inrichten van webportals voor dienstverleners die een energiemonitoring dienst aan hun klanten willen bieden.

De eSight software wordt geïnstalleerd op een database server van uw bedrijf of door SunSolutions in een datacenter ondergebracht. Alle gebruikers, zowel de software administrators als de gewone eindgebruikers, werken volledig webbased met de software. Er is dus alleen maar een browser nodig om overal ter wereld met de software te kunnen werken.

Voorbeeld van een startpagina van eSight

eSight is uitermate geschikt om complexe wensen op het gebied van energiemonitoring te realiseren. De rekenkracht van de software komt goed tot zijn recht bij het maken van analyses en verbruik forecasts, bij het ontwerpen van maatwerk rapporten, bij het bewaken van complexe energie installaties en bij kostenberekening met ingewikkelder energiecontracten.

Voorbeeld regressie analyse om verbruik targets te berekenen

Tientallen grote dienstverleners in Nederland gebruiken inmiddels eSight om monitoring diensten aan te bieden aan hun klanten. Kijk op de klantenlijst wie u al voorgingen. Eén van de voordelen is dat iedere eindgebruiker een eigen dashboard kan inrichten met zijn favoriete analyses.

Gebruiker dashboard met verschillende analyses

Kijk ook naar onderstaand filmpje om de ervaringen van een gebruiker te zien die energiemonitoring met eSight afneemt van energiebedrijf Delta.

 

 

Maatwerk

SunSolutions bouwt uw webportal of webbased monitoring oplossing voor u op maat. Grote bedrijven gingen u al voor. Een kijkje achter de schermen wat we al gerealiseerd hebben...

Verschillende klanten benaderen ons met hele specifieke wensen. Wij bouwen webportals en monitoring systemen op maat voor deze klanten. Enkele voorbeelden worden hier gegeven.

Fudura

Voor Fudura is een monitoringsdienst ingericht die onder de naam MijnFudura / DataDirect aan de markt geboden wordt. Het systeem moet minstens 30.000 datapunten van klanten van het meetbedrijf Fudura kunnen verwerken. Bovendien is het mogelijk gemaakt dat eenvoudige klanten met alleen verbruiksoverzichten en geavanceerde multi-site klanten met complexe maatwerk rapportages in één systeem beheerd kunnen worden. De monitoring software is volledig geïntegreerd met het CRM systeem SalesForce dat bij Fudura in gebruik is. Zo wordt automatisch extra functionaliteit aan het monitoring systeem toegevoegd als de klant via de website een utgebreider abonnement op de service afsluit.

LIFT Energiemonitoring

Het bedrijf LIFT Energiemonitoring is een dochternderneming van IF Technology in Arnhem. Voor LIFT is een webapplicatie ontworpen en gebouwd voor het monitoren van WKO installaties. De software bewaakt niet alleen kritische parameters van WKO systemen. Ook worden geavanceerde beheersrapporten automatisch gegenereerd door het systeem. De LIFT applicatie vertelt bijvoorbeeld of er nog voldoende energievoorraad in de bodem is, maar ook of de installatie nog aan vergunningen voldoet.

Het LIFT monitoring systeem kan gekoppeld worden aan alle gangbare typen gebouwbeheersystemen om meetdata uit het veld automatisch te importeren. Daarnaast wordt nog veel meer projectinformatie opgeslagen, zoals bodemmonsters en metingen aan grondwaterkwaliteit. Bovendien is alle projectdocumentatie opvraagbaar en kan het systeem automatisch werkelijke metingen vergelijken met ontwerpwaarden en vergunningswaarden. Hiervoor is een systeemintegratie gemaakt van de eSight monitoring software met een Sharepoint platform voor document management.

Delta

Energiebedrijf Delta biedt haar belangrijke zakelijke klanten een monitoringdienst aan onder de naam "Delta Management Informatie". Voor haar klanten vondt Delta het van groot belang dat er een app voor tablets en smartphones beschikbaar was. SunSolutions ontwikkelde een dedicated app voor Delta die informatie ophaalt van het energiemonitoring systeem en presenteert aan klanten. Naast het energieverbruik van de klant toont de app ook de laatste Twitter berichten van Delta.